Новости проекта
Улучшайте результаты обучения, используя популярные функции электронного дневника!
Голосование
Чего не хватает в 6-й школьный день?
Всего 6 человек

Новае ў правапісе

Дата: 20 ноября 2017 в 21:24, Обновлено 26 ноября 2017 в 22:20

НОВАЕ Ў ПРАВАПІСЕ

 1. Аканне  ў пазычаных словах, абрэвіятурах: адажыа,арпеджыа,  сальфеджыа, імпрэсарыа, капрычыа, карпеджыа, трыа, Антарыа, Бакачыа, Барнеа, Галілеа, Пінокіа,Токіа, Ватэрлоа, Медэа,прафкам, гаркам, газпрам, лінкар.
 2. Ёд-, ёт-: ёдапірын, ёдадыд, ёдадэфіцыт, ёдапрафілактыка, ёдзісты, ёдзінол, ёданат, ёдны, ёдаформ, , ёдаформны, ёдапірон, ёдыпамід,ётацыя, ётаванне, , ётаваны, ётраваць.
 3. Ста- ва ўсіх складаных словах у першай частцы.
 4. Радыё : радыёабсталяванне, радыёакукстыка, радыёгазета, радыёдэталь, радыёканцэрт, радыёпастаноўка, радыёпошук, радыёпрапаганда, радыёпульсар, радыёп’еса, радыёчасопіс.
 5. Радые/ Радыя , калі адносіцца да хімэлемента радый: радыеадчувальасць, радыеактыўнасць, радыебіялогія, радыевуглярод, радыелячэнне, радыягенны, радыяграфія, радыязонд, радыялогія.
 6. Аўдыя-, медыя не залежна ад націску ў 2-ой частцы: аўдыязала, аўдыяапаратура, аўдыябізнес, аўдыяплэер, аўдыяметрыя, аўдыяальбом;  Медыяпадзея, медыяіндустрыя, медыямагнат, медыяплан, медыярэсурсы, медыярынак, медыясуполка, медыяхолдынг. АЛЕ!!! Медыеваль, медыевіст, медыевістыка, медыевальны.
 7. Э  на канцы запазычаных нязменных слоў пасля зычных, акрамя Л, К: купэ, рэзюмэ, рэнамэ, галіфэ, кашнэ, фрыкасэ, глісэ, дэкальтэ,Мэрымэ, Струвэ, Хасэ, Душанбэ, Брыгвадзэ, Табідзэ, АЛЕ!!! камюніке, піке, сальта-мартале, філе.
 8. Ненаціскныя фіналі  -эль, -эр перадаюцца праз –аль, -ар: тэндар, лідар, трэйдар, шніцаль, міталь,шпаталь, шпіндаль, юпітар, фламастар. АЛЕ!!! Адэнаўэр, Бендэр, Гендэль,Картэр, Тэтчэр, Шапенгаўэр, Шустэр, Юпітэр
 9. Я ў лічэбніках дзявяты, дзясятка,дзясяты, сямнаццаць, васямнаццаць, шасцідзясяты, сямідзясяты, сямідзясятнік, васьмідзясяты, дзясятка.
 10.  Баласны, кампосны, авнпосны, фарпосны, кантрасны.
 11. Есавул, пад’есавул.Але!!! аул, баул, саксаул
 12. Саўна, фаўна, пакгаўз, накдаўн, плаўн, аўт, лакаўт, накаўт, скаўт, раўт, абляўт, умляўт, даўн, клоўн, ноўтбук, шоўмен; вялікі ўраган, цудоўная ўверцюра, на ўльтыматум, на ўтыль, жанчына-ўролаг, ля ўніверсітэта, на ўральскіх дарогах, да ўзбекаў, далёкаўсходні. АЛЕ!!! Фрау, Шоу, Ландау, Алатау, Каратау, Цеміртау, ток-шоу, шоу-бізнес, шоу-рум, ноу-хау, на Уральскіх гарах, Далёкі Усход, цёця Уладзя.
 13.  Двух’, трох’, чатырох’, шмат’ перад е, ё, ю, я.
 14.  дэзЫнтэграцыя, дэзЫнфармацыя, дэзЫнфекцыя, субЫнспектар, субЫнтэндант.
 15.  Й пішацца: 1) у словах з коранем іс-ці, ігр-аць, ім-я, інач-ай пасля прыставак на галосны:зайсці, выйсце, пройгрыш, перайграць, выйгрыш, няйначай, перайменаваць, найменне, пайменны; 2) у словах займаць, наймаць, перайманне, пераймаць, праймаць.
 16. Й+галосны  на пачатку слова, пасля галоснага ў сярэдзіне і на канцы запазычанняў перадаецца  ётаваным: Ёфе, Нью-Ёрк, Ёган, Елінек, Елоўстаўн (прыток Місуры), Ена, Ельскі ўніверсітэт, Іглава; маёр, маянэз, маярат, Аёва, Аюнскі; секвоя, Папая, Малая, фае.
 17. НСК ва ўсіх прыметніках ад назоўнікаў на НЬ: цянь-шанскі, тайванскі, хайнанскі, пльзенскі, астраханскі, хатынскі. АЛЕ!!!  Студзеньскі, снежаньскі, чэрвеньскі, жнівеньскі, восеньскі.
 18. Пашыраецца суфікс –ава-, -ява- : АЛЕ!!! Газіраваць – газаваць, буксіраваць – буксаваць, парадзіраваць – парадаваць, камандзіраваць – камандаваць, парыраваць – параваць, пасіраваць – пасаваць, паніраваць – панаваць; бісірваць, гарманіраваць, драпіраваць, лабіраваць, грасіраваць, курыраваць,лавіраваць, сервіраваць,лакіраваць, мусіраваць і інш.
 19. АЛЕ!!! Бонна, ванна, донна, дурра, мадонна, манна. Мекка, мецца-сапрана,панна, саванна, Аксіння, Анісся, Аўдоцця, Ганна, Жанна, Наталля, Сюзанна, Таццяна, Усціння,Фядосся.
 20. Веліка-/вяліка ад націску ў 2 частцы: Велікавокі, велікагрузны, велікадушны, велікакняскі, велікалуцкі, веліканосы, велікарослы, велікароты, велікарукі, велікарускі, велікасвецкі; вялікаакіянскі, Вялікабрытанія, вялікагаловы, вялікадзяржаўны.
 21. Усё-: усёабдымны, усёахопны, усёбачны, усёвед, усёведанне, усёвідушчы, усёдазволенасць, усёдаравальны, усёзнайка, усёзнішчальны, усёмагутны, усёпаглынальны, усёпажыральны, усёпераможны, усёпранікальны.
 22. Арцішок замест артышок
Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.